Ossie

Ossie, 18 mars 2017. #CornishRex #Cornish

Mat till Ossie!

Ossie ska ju ha mat också. Foder och blötmat på Reginas.