Ådalen 31, 1931-2016

I dag är det 85 år sedan militär öppnade eld mot en arbetardemonstration mot strejkbryteri i Lunde, Ådalen. Fem arbetare dog, men trots det var det demonstrationens organisatörer som dömdes till straffarbete. På gravstenen vid Gudmundrå kyrka står att läsa: ”Här vilar en svensk arbetare.Stupad i fredstid.  Vapenlös, värnlös. Arkebuserad av okända kulor. Brottet var hunger. Glöm honom aldrig”

40 år sedan!

Jag delar Gösta Torstenssons Facebook-status: I dag är det 40 år sedan militärkuppen i Chile. Med stöd av CIA störtade generalen Augusto Pinochet den demokratiskt valde presidenten Salvador Allende. Efter att ha utnämnt sig själv till statschef, upplöst parlamentet och förbjudit alla fackföreningar, förändrade Pinochet landet i grunden med en extremt marknadsanpassad ekonomi. Militärkuppen kom att bli den blodigaste i … Read More