Probanden är min morfars farfars mormors mor Anna Cajsa Vincent (1759-1820). Hon har sina anor i Västerbotten, Uppland och Belgien. Anna Cajsas farfars farfars far Henri Vincent Rafflier inkommer till riket i augusti 1626 tillsammans med Mathy de Geer.

Antavlan är numrerad enligt Kekules system, det vill säga probanden 1, far 2, mor 3, farfar 4, farmor 5, etc.

1.
Anna Catharina Vincent, f 1759 28/7 på Robertsfors bruk, Bygdeå (AC), d 1820 10/2. Döpt Anna Kajsa. Faddrar: Bokhåll. Eric Kjempe, i des ställe var Jan Persson Wins, brukskarl. Jungfr. Catharina Chorin, i hvilkens ställe var Maria Matsdotter ifrån Robertsfors bruk. Arbetskarlen Jan Persson ibid. med hustru Anna Andersdotter ibid. Läser 1776, 17 år. Gift 1785 9/10 med Johan Forsmark, f 1762, d 1806 (1808) 1/3 på Robertsfors bruk, Bygdeå (AC), kniphammarsmedsmästare, spikhammarsmedsmästare, och bokhållare.

Barn:

1. Johannes, 1786 28/6. Bonde i Sävar (AC) 1812.

2. Andreas, f 1788 1/4, d 1788 23/6 (ålder 12 veckor).

3. Maja Stina, f 1789 12/4 i Robertsfors, Bygdeå (AC). Piga i Gunnismark 1808, Sävar 1816, Bobacken 1818. Sjuklig.

4. Andreas, f 1791 27/4, d 1791 17/9 (ålder 20 veckor).

5. Andreas, f 1792 8/10. Sågställare på Sävar Sågverk (AC).Utflyttad till Sävar 1816

6. Anna Magdalena, f 1795 13/2 i Robertsfors, Bygdeå (AC), d 1856 3/3. Gift med Enock Gustaf Bäckström, f 1796 8/3 i Sävar (AC). Skräddare i Sävar (AC).

7. Petrus, f 1797 25/3, d 1809 4/9 (ålder 12 1/2 år).

8. Mathias, f 1799 9/3, d 1799 15/9 (utan namn och ålder).

9. Catharina Lovisa, f 1800 17/9, d 1808 7/9 (fadern avliden; ålder 7 3/4 år).

10. Matts, f 1803 21/4 i Johannisfors, Robertsfors Bygdeå (AC). Gift 1824 i Bygdeå som knipsmedsdräng. Utflyttad till Töreåfors bruk, Nederkalix (BD) 1838 13/10.

11. Lars Jonas, f 1805 3/7 i Robertsfors, Bygdeå (AC) (fadern bokhållare). Knippsmed, spiksmed. Gift 1826 i Bygdeå (AC) som Lars Jonas Forsmark i Robertsfors. 1837 vid bouppteckningen efter hustruns styvfader omnämnd som spiksmed.

***Generation I***

2. f
Johan Mattsson Vincent, f 1735 5/6 på Gimo bruk, Skäfthammar (C), d 1800 4/11 i Robertsfors, Bygdeå (AC). Mölnare, brukssnickare, byggmästare vid Robertsfors bruk, Bygdeå (AC). Gift 2° 1769 2/7 med pigan Anna Johansdotter, f 1745, d 1809 20/10 i Robertsfors, Bygdeå (AC) (ålder 64 år), läser 1762. – Gift 1° senast 1759 med

3. m
Maria Mattsdotter, f 1732, d 1764 29/9 (ålder 32 år, död i barnsbörd).

***Generation II***

4. ff
Matts (Matthias) Wincent, f 1702 28/11 på Gimo bruk, Skäfthammar (C) (född tvilling), d 1789 12/1 i Robertsfors, Bygdeå (AC) (ålder 86 år). Kolare, mölnare i Robertsfors, Bygdeå (AC). Flyttade 1759 från Gimo (C) till Bygdeå (AC). Mats Wincent finns med i mantalslängden förSkäfthammar enligt följande: 1735 Kåhlare Mats Winsent 2 1742 Kohlare Mats Winsent 2 Efter 1742 finns han ej längre med i mantalslängden. Levde senare i Robertsfors. Bouppteckning 1789 6/4 som byggmästaren Johan Winicent gjort efter avlidne fadern mölnaren Matts Winicent; mölnarens arvingar äro byggmästaren jämte dottern, den nu avlidne klensmeden Eric Hammarstedts änka Catharina Winicent och dottern Maja, gift med klensmeden vid Wattholma bruk Erik Löfman (eller Sjöman?). – Gift 1733 3/6 med

5. fm
Barbro Ersdotter, f 1703, d 1779 1/1 i Robertsfors, Bygdeå (AC).

***Generation III***

8. ff f
Jean (Johan) Persson Vincent, f 1664 /4. Påträffas första gången 1691 25/7 som dopvittne i Film. Han kallas ”Johan Wäsen från Gimmo”. I Gimo finns han från 1698. År 1698 förmäler Films flyttningslängd att ”Johan Pehrson Vincent är hit kommen med wackert wittnesbörd ifrån Skäfthammar”. Verksam som kolare, men också som dagsverkare på följande uppländska bruk: Wellnora – dagsverkare 1696 Gimo – kolare omkr 1698 Österby – kolare, kallas för Jean Persson Vincent, hitflyttad 1698 Stynsbo – ligger under Österby Gimo – flyttar åter till detta bruk 1705 i april och återfinns där 1705 /10 som kolare. Gift någon gång under tidsperioden juli 1697 t om november 1698. Jean Persson Vincents hustru Maria var dotter till mästerräckaren Matthias Gille (1636-1712). Det fanns uppenbara kontaktytor mellan dessa båda familjer Vincent och Gille. Pier Vincent och Matthias Gille arbetade samtidigt på Gimo och då är det inte så egendomligt att de låter sina barn gifta sig med varandra. Jean flyttar till Österby bruk 1698 och troligen sker giftermålet ungefär samtidigt. Vid ett dop 1697 kallas Maria fortfarande för Matsdotter, vilket pekar på att hon då fortfarande inte var gift. 1698 flyttar Johan Wincent till Österby, Film socken. Enligt flyttningsbetyget ”medh vackert vittnesbörd ifrån Skäfthammar”. 1702 finns han ej längre med i mantalslängden under Österby i Film socken, utan finns förtecknad under Gimo bruk, Skäfthammar. – Gift någon gång under perioden juli 1697 – november 1698 med

9. ff m
Maria Mattsdotter Gille. Finns i mtl 1698-1718.

10. fm f
Erik, f 1703, d mellan 1775 och 1779.

***Generation IV***

16. ff ff
Pier Vincent Rafli, f 1633, d 1730 19/7 i Gimo (C). Kolare. Omnämns i Leufsta avräkningsbok 1661-1665. Han är kolare liksom sin bror, troligen Jan. I samband med sitt giftermål flyttar han till Gimo och finns där 1666-1713, då han kallas ”gammal och bräcklig”. Trots detta slutar han inte sina dagar förrän 1730 19/7 vid uppnådda 97 års ålder.Pier Vincent arbetade på Gimo samtidigt med Matthias Gille (se ana 18). – Gift med

17. ff fm
Karin, d 1712.

18. ff mf
Matthias Gille, f 1712 /6, begravd 1712 22/6. Mästerräckare. Verksam på följande bruk: Löfsta, omkr 1650- och 1660-talen Ullfors (?), 1668-69 Gimo, 1671 och framåt Österby med säkerhet från 1688 fram till sin död därstädes. Matthias Gille arbetade på Gimo samtidigt med Pier Vincent (se ana 16). – Gift med

19. ff mm
Jakobina.

***Generation V***

32. ff ff f
Henri Vincent Rafflier, f i Fanzel, Durbauy, Belgien, d 165(0). Inkommer till riket i augusti 1626 tillsammans med Mathy de Geer. Han är i Österby 1629-1630 och i Leufsta 1631-1632. Därefter arbetar han en period för Nicolas Lemoine. På tinget i Norrbo och Vagnsbro härad 1642 7/3 antecknas följande: ”War tillstädes een kolare Hendrich Vejnsang fransos, men Daniel Matzson uthi Fällingsbro, eller hans fullmechtig war icke än ankommen, som honom tiltala skulle. Dherföre Nicolas Lemoin stälte borgen för honom, att Hindrich skall swara när han will honom anfordra. Sedan kom Daniel Matzson twå timar efter efter middagh, sedan Hendrich war afrest”. Han arbetar 1655-1665 vid Gimo men saknas sedan. Han avlider troligen 1679 i Skäfthammar socken som ”Per Hinderson kolares fader vid Gimo”. 1626 Durbuy: Sonen till Jean Vincent från Fanzel har rest med Mathieu de Geer till Sverige. (Fadern Jean Vincent försvann 1617 med kapten Trouillets trupper). Bilaga E.1630 10/12 Liège: Vervier räkenskaper: Henri Vincent i Österby. K 44/145. 1630 19/8 Norrköping Journal: Henri Vincent i Österby. K 156. 1656 Gimo mental: Henry Vincent, kolare (Wising, Winsingh, Wincing). Återfinnes ej i avräkningsboken täckande åren 1649-1652 (1653). I ovanstående avräkningsbok återfinns 1651 en smältdräng Henri Vincent, vilken troligen är en son till kolaren Henri Vincent.

36. ff mf f
Jean Gille, f omkr 1605 i Moirmont, Durbuy, Belgien, d före 1663. Verksam som hovslagare i Leufsta 1629-1656. Han avlider sannolikt före 1663. På Lövsta ting 25-26/2 1667 presenteras nämligen ”een köpeskrift gifwen den 22 Septemb. Ao 1662 utaff hust. Ponseth Prio, Mathieu Gillet, Jan Gillet och Piere Gillet, lydandes att dhee klensmedz torpeth uppå Försätra ägor belägeth…” Jean är död eftersom endast hustrun och sönerna nämns. Hans hustru heter Poncel Pierrou och avlider i Leufsta 1665. Paret bör ha gift sig i början på 1630-talet av barnens ålder att döma. Vid Leufsta ting 22/6 1645, vilket avhålls i Hållnäs sockenstuga, ”…kom för Rätten Johan Gille vidh Bruketh och klagelighen ahndrogh dett hans son Bastian bleff af een gåsse om sine 16 åhr, afdagha taghen…”. På nästa ting 27/10 förlikas han med dråparens fader. – Gift i början av 1630-talet med

37. ff mm
Poncel Pierrou, f omkr 1610 i Belgien?, d 1665 i Lövsta (C).

***Generation VI***

72. ff mf ff
Colas Gillet, f omkr 1560 i Liége, Belgien. Det berättas att Colas Gillet år 1597 eller 1598 hjälpte Louis de Geer på flykten från Holland. För att lura den spanska bevakningen bytte Colas kläder med de Geer samt tog dennes kjedja och ring. Enligt en artikel i ”Vallonättlingen” 1937 finns nu denna kedja och ring på ”Carolina Rediviva” i Uppsala.

64. ff ff ff
Jean Vincent Rafflier. Försvann 1617 med kapten Trouillets trupper.

Om du ser att vi har gemensamma anor eller om du har upplysningar som du vill dela med dig av, får du gärna kontakta mig: robert@robert50.se

One Comment on “Vallonanor”

  1. Hejsan! I vintras började jag fördjupa mig i min släkt och fann att jag troligtvis har Vallonblod på min pappas sida. Det var namnet Vincent som ledde in mig på spåret. Henri Vincent Rafflier är bekant. Så om deras hela stämmer är vi släkt, troligtvis på långt avstånd. Min pappa hette Ingvar Sören Johansson och föddes 19321228 i Högland, Nordmaling.
    Ha det gott! / Anna-Karin Lindgren

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *